NHÂN ĐÔI VỐN TỪ VỰNG

Thứ sáu - 08/11/2019 14:27

🌈NHÂN ĐÔI VỐN TỪ VỰNG VỚI 60 CẶP ĐỘNG TỪ GẦN NGHĨA🌈

🍀Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:https://daotaochungchi.vn/

🍀 agree /əˈgriː/ đồng ý
🌸 consent /kənˈsɛnt/ đồng ý
🍀 allow /əˈlaʊ/ cho phép
🌸 permit /ˈpɜːmɪt/ cho phép
🍀 ask /ɑːsk/ hỏi
🌸 inquire /ɪnˈkwaɪə/ hỏi
🍀 help /hɛlp/ giúp đỡ
🌸 assist /əˈsɪst/ giúp đỡ
🍀 begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
🌸 start /stɑːt/ bắt đầu
🍀 blend /blɛnd/ trộn lẫn
🌸 mix /mɪks/ trộn lẫn
🍀 bother /ˈbɒðə/ quấy rầy
🌸 annoy /əˈnɔɪ/ quấy rầy
🍀 buy /baɪ/ mua
🌸 purchase /ˈpɜːʧəs/ mua
🍀 choose /ʧuːz/ lựa chọn
🌸 select /sɪˈlɛkt/ lựa chọn
🍀 close /kləʊs/ đóng, khép
🌸 shut /ʃʌt/ đóng, khép
🍀 complete /kəmˈpliːt/ hoàn thành
🌸 accomplish /əˈkɒmplɪʃ/ hoàn thành
🍀 connect /kəˈnɛkt/ kết nối
🌸 join /ʤɔɪn/ kết nối
🍀 destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy
🌸 demolish /dɪˈmɒlɪʃ/ phá hủy
🍀 decide /dɪˈsaɪd/ quyết định
🌸 determine /dɪˈtɜːmɪn/ quyết định
🍀 disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất
🌸 vanish /ˈvænɪʃ/ biến mất
🍀 find /faɪnd/ tìm thấy
🌸 discover /dɪsˈkʌvə/ tìm thấy
🍀 fix /fɪks/ sửa chữa
🌸 repair /rɪˈpeə/ sửa chữa
🍀 forgive /fəˈgɪv/ tha thứ
🌸 pardon /ˈpɑːdn/ tha thứ
🍀 gain /geɪn/ lấy được
🌸 obtain /əbˈteɪn/ lấy được
🍀 own /əʊn/ sở hữu
🌸 possess /pəˈzɛs/ sở hữu
🍀 occur /əˈkɜː/ xảy ra
🌸 happen /ˈhæpən/ xảy ra
🍀 raise /reɪz/ nâng lên
🌸 lift /lɪft/ nâng lên
🍀 receive /rɪˈsiːv/ nhận được
🌸 get /gɛt/ nhận được
🍀 save /seɪv/ cứu nguy
🌸 rescue /ˈrɛskjuː/ cứu nguy
🍀 honour /ˈɒnə/ kính trọng
🌸 respect /rɪsˈpɛkt/ kính trọng
🍀 answer /ˈɑːnsə/ trả lời
🌸 reply /rɪˈplaɪ/ trả lời
🍀 shout /ʃaʊt/ gào thét
🌸 scream /skriːm/ gào thét
🍀 divide /dɪˈvaɪd/ chia tách
🌸 split /splɪt/ chia tách
🍀 cry /kraɪ/ khóc lóc
🌸 weep /wiːp/ khóc lóc
🍀 trust /trʌst/ tin tưởng
🌸 believe /bɪˈliːv/ tin tưởng
🍀 try /traɪ/ cố gắng
🌸 attempt /əˈtɛmpt/ cố gắng

Nguồn: https://7esl.com/synonyms/

🎁 Trải nghiệm ngay một lớp học vui nhộn, nhưng không kém phần bổ ích và hiệu quả bằng cách đăng ký học thử miễn phí ngay hôm nay thôi:https://daotaochungchi.vn/…! ❤ Hoặc để lại SĐT để được tư vấn tận tình nhé!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây