HỌC 50 TỪ MỚI VỀ ĐỒ UỐNG ?

? TUYỆT CHIÊU HỌC 50 TỪ MỚI VỀ ĐỒ UỐNG ?

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:  http://daotaochungchi.vn/

☕️ coffee /ˈkɒfi/ cà phê
☕️ milk coffee /mɪlk ˈkɒfi/ cà phê sữa
☕️ egg coffee /ɛg ˈkɒfi/ cà phê trứng
☕️ filter coffee /ˈfɪltə ˈkɒfi/ cà phê phin
☕️ lemonade /ˌlɛməˈneɪd/ nước chanh
☕️ tea /tiː/ trà
☕️ green tea /griːn tiː/ trà xanh
☕️ lemon tea /ˈlɛmən tiː/ trà chanh
☕️ milk tea /mɪlk tiː/ trà sữa
☕️ kumquat tea /kumquat tiː/ trà quất
☕️ iced tea /aɪst tiː/ trà đá
☕️ peppermint tea /ˈpɛpəmɪnt tiː/ trà bạc hà
☕️ hot chocolate /hɒt ˈʧɒkəlɪt/ sô-cô-la nóng
☕️ juice /ʤuːs/ nước ép
☕️ orange juice /ˈɒrɪnʤ ʤuːs/ nước cam ép
☕️ apple juice /ˈæpl ʤuːs/ nước táo ép
☕️ pineapple juice /ˈpaɪnˌæpl ʤuːs/ nước dữa ép
☕️ tomato juice /təˈmɑːtəʊ ʤuːs/ nước cà chua
☕️ pink guava juice /pɪŋk ˈgwɑːvə ʤuːs/ nước ổi đào
☕️ ginseng juice /ˈdʒɪnsɛŋ dʒuːs/ nước sâm
☕️ milk /mɪlk/ sữa
☕️ corn milk /kɔːn/ /mɪlk/ sữa ngô
☕️ milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/ sữa lắc
☕️ strawberry milkshake /ˈstrɔːbəri ˈmɪlkʃeɪk/ sữa dâu lắc
☕️ chocolate milkshake /ˈʧɒkəlɪt ˈmɪlkʃeɪk/ sữa sô-cô-la lắc
☕️ bubble tea /ˈbʌbl tiː/ trà sữa trân châu
☕️ water /ˈwɔːtə/ nước
☕️ mineral water /ˈmɪnərəl ˈwɔːtə/ nước khoáng
☕️ beer /bɪə/ bia
☕️ soft drink /sɒft drɪŋk/ nước ngọt có ga
☕️ wine /waɪn/ rượu
☕️ champagne /ʃæmˈpeɪn/ rượu vang
☕️ vodka /ˈvɒdkə/ rượu vodka
☕️ whiskey /ˈwɪski/ rượu whisky
☕️ rum /rʌm/ rượu rum
☕️ smoothie /ˈsmuːði/ sinh tố
☕️ taro smoothie /taro ˈsmuːði/ sinh tố khoai môn
☕️ avocado smoothie /ˌævəʊˈkɑːdəʊ ˈsmuːði/ sinh tố bơ
☕️ coconut milk /ˈkəʊkənʌt mɪlk/ sữa dừa
☕️ sweet rice drink /swiːt raɪs drɪŋk/ nước gạo
☕️ cocktail /ˈkɒkteɪl/ cốc tai
☕️ dracontomelon juice /ˈdrəkɒntəmɛlən ʤuːs/ nước sấu
☕️ nut milk /nʌt mɪlk/ sữa hạt
☕️ peanut milk /ˈpiːnʌt mɪlk/ sữa đậu phộng
☕️ almond milk /ˈɑːmənd mɪlk/ sữa hạnh nhân
☕️ kudzu starch gruel /ˈkʊdzuː stɑːʧ grʊəl/ chè sắn dây
☕️ syrup /ˈsɪrəp/ siro
☕️ peach syrup /piːʧ ˈsɪrəp/ siro đào
☕️ grape syrup /greɪp ˈsɪrəp/ siro nho

Nguồn: Sưu tầm.

? Trải nghiệm ngay một lớp học vui nhộn, nhưng không kém phần bổ ích và hiệu quả bằng cách đăng ký học thử miễn phí ngay hôm nay thôi: http://daotaochungchi.vn/…! ❤ Hoặc để lại SĐT để được tư vấn tận tình nhé!

  Thông tin chi tiết
Tên file:
HỌC 50 TỪ MỚI VỀ ĐỒ UỐNG ?
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
08/11/2019 08:58
Cập nhật:
08/11/2019 08:58
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
226
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây