CHỦ ĐỀ HẸN HÒ TRONG TIẾNG ANH

?NÓI GÌ VỚI NGƯỜI ẤY KHI ĐI HẸN HÒ??


?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? Are you free this weekend?
/ɑː juː friː ðɪs ˈwiːkˈɛnd?/
Em có rảnh vào cuối tuần này không?

? Would you like to go on a date with me?
/wʊd juː laɪk tuː gəʊ ɒn ə deɪt wɪð miː?/
Em có muốn hẹn hò với tớ không?

? Would you like to hang out with me?
/wʊd juː laɪk tuː hæŋ aʊt wɪð miː?/
Em có muốn đi chơi với tớ không?

? Would you like to join me for a coffee?
/wʊd juː laɪk tuː ʤɔɪn miː fɔːr ə ˈkɒfi?/
Em có muốn đi uống cà phê với anh không?

? Would you like to go out to dinner with me?
/wʊd juː laɪk tuː gəʊ aʊt tuː ˈdɪnə wɪð miː?/
Em có muốn đi ăn tối với anh không?

? We should have coffee sometime.
/wiː ʃʊd hæv ˈkɒfi ˈsʌmtaɪm./
Thỉnh thoảng chúng mình nên đi uống cà phê với nhau.

? I know a good place.
/aɪ nəʊ ə gʊd pleɪs./
Anh biết có chỗ tuyệt với lắm.

? Yes, I'd love to!
/jɛs, aɪd lʌv tuː!/
Vâng, em rất thích.

? That sounds good.
/ðæt saʊndz gʊd./
Nghe thật tuyệt vời.

? Sorry, I'm busy.
/ˈsɒri, aɪm ˈbɪzi./
Xin lỗi, em bận mất rồi.

? What time shall we meet tomorrow?
/wɒt taɪm ʃæl wiː miːt təˈmɒrəʊ?/
Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ vào ngày mai?

? Let's meet at 7PM.
/lɛts miːt æt 7piː-ɛm./
Hãy gặp nhau lúc 7 giờ tối nhé.

? Where shall we meet?
/weə ʃæl wiː miːt?/
Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

? I will see you at the cinema.
/aɪ wɪl siː juː æt ðə ˈsɪnəmə./
Em sẽ gặp anh ở rạp chiếu phim.

? You look great.
/juː lʊk greɪt./
Em trông thật tuyệt.

? You look very nice tonight.
/juː lʊk ˈvɛri naɪs təˈnaɪt./
Em trông rất xinh tối nay.

? You're really good-looking.
/jʊə ˈrɪəli ˈgʊdˈlʊkɪŋ./
Em thật đẹp.

? You've got beautiful eyes.
/juːv gɒt ˈbjuːtəfʊl aɪz./
Em có đôi mắt thật đẹp.

? You've got a great smile.
/juːv gɒt ə greɪt smaɪl./
Em có nụ cười thật đẹp.

? You are so cute.
/juː ɑː səʊ kjuːt./
Em thật dễ thương.

? Thanks for the compliment.
/θæŋks fɔː ðə ˈkɒmplɪmənt./
Cảm ơn anh vì lời khen.

? Can I buy you a drink?
/kæn aɪ baɪ juː ə drɪŋk?/
Anh mời có thể mời em đồ uống không?

? Would you like to dance with me?
/wʊd juː laɪk tuː dɑːns wɪð miː?/
Em có muốn nhảy với anh không?

? Do you come here often?
/duː juː kʌm hɪər ˈɒf(ə)n?/
Em có hay đến nơi này không?

? Is this your first time here?
/ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?/
Có phải đây là lần đầu tiên em đến đây không?

? Have you been here before?
/hæv juː biːn hɪə bɪˈfɔː?/
Em đã từng đến nơi này chưa?

? Do you want to go somewhere else?
/duː juː wɒnt tuː gəʊ ˈsʌmweər ɛls?/
Em có muốn đi nơi khác không?

? What's your phone number?
/wɒts jɔː fəʊn ˈnʌmbə?/
Số điện thoại của em là gì?

? Could I take your phone number?
/kʊd aɪ teɪk jɔː fəʊn ˈnʌmbə?/
Anh có thể có số điện thoại của em không?

? Here's my number.
/hɪəz maɪ ˈnʌmbə./
Đây là số của em?

? Are you on Facebook?
/ɑː juː ɒn ˈfeɪsˌbʊk?/
Em có dùng Facebook không?

? May I add you on Facebook?
/meɪ aɪ æd juː ɒn ˈfeɪsˌbʊk?/
Anh có thể kết bạn với em trên Facebook không?

? I like your profiile picture.
/aɪ laɪk jɔː ˈprəʊfaɪl ˈpɪkʧə./
Anh thích ảnh đại diện của em

? What do you think of me?
/wɒt duː juː θɪŋk ɒv miː?/
Em nghĩ gì về anh?

? I enjoy spending time with you.
/aɪ ɪnˈʤɔɪ ˈspɛndɪŋ taɪm wɪð juː./
Em rất thích khoảng thời gian bên cạnh anh.

? I find you very attractive.
/aɪ faɪnd juː ˈvɛri əˈtræktɪv./
Em thấy anh rất thu hút.

? Sorry, you're not my type.
/ˈsɒri, jʊə nɒt maɪ taɪp./
Xin lỗi, anh không phải là gu của em.

? Can I see you again?
/kæn aɪ siː juː əˈgɛn?/
Anh có thể gặp lại em không?

? Can I walk you home?
/kæn aɪ wɔːk juː həʊm?/
Anh có thể dẫn em về nhà không?

? Can I drive you home?
/kæn aɪ draɪv juː həʊm?/
Anh có thể đưa em về không?

? I will drive you home.
/aɪ wɪl draɪv juː həʊm./
Anh sẽ lái xe đưa em về nhé.

? Give me a call.
/gɪv miː ə kɔːl./
Hãy gọi cho anh nhé.

? I will call you.
/aɪ wɪl kɔːl juː./
Anh sẽ gọi cho em.

? I'll chat to you on messenger.
/aɪl ʧæt tuː juː ɒn ˈmɛsɪnʤə./
Anh sẽ nhắn tin cho em.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
CHỦ ĐỀ HẸN HÒ TRONG TIẾNG ANH
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
15/11/2019 08:21
Cập nhật:
15/11/2019 08:21
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
263
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây