70 CẶP ĐỘNG TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG ANH

?70 CẶP ĐỘNG TỪ TRÁI NGHĨA HỌC TIẾNG ANH LÀ PHẢI BIẾT?

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? lose /luːz/ thua cuộc
? win /wɪn/ chiến thắng
? shout /ʃaʊt/ la hét
? whisper /ˈwɪspə/ thì thầm
? float /fləʊt/ nổi
? sink /sɪŋk/ chìm
? borrow /ˈbɒrəʊ/ vay, mượn
? lend /lɛnd/ cho vay, cho mượn
? break /breɪk/ đập vỡ
? mend /mɛnd/ sửa chữa
? build /bɪld/ xây dựng
? destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy
? punish /ˈpʌnɪʃ/ trừng phạt
? reward /rɪˈwɔːd/ thưởng công
? stop /stɒp/ dừng lại
? move /muːv/ di chuyển
? exercise /ˈɛksəsaɪz/ tập luyện
? rest /rɛst/ nghỉ ngơi
? show /ʃəʊ/ cho xem, trưng bày
? hide /haɪd/ che giấu, che đậy
? drop /drɒp/ đánh rơi
? pick /pɪk/ nhặt lên
? laugh /lɑːf/ cười
? cry /kraɪ/ khóc
? give /gɪv/ cho
? take /teɪk/ nhận
? import /ˈɪmpɔːt/ nhập khẩu
? export /ˈɛkspɔːt/ xuất khẩu
? add /æd/ cộng thêm vào
? subtract /səbˈtrækt/ trừ đi
? enter /ˈɛntə/ tiến vào
? exit /ˈɛksɪt/ rời khỏi
? leave /liːv/ rời đi
? stay /steɪ/ ở lại
? open /ˈəʊpən/ mở
? close /kləʊs/ đóng
? play /pleɪ/ vui chơi
? work /wɜːk/ làm việc
? ask /ɑːsk/ hỏi
? answer /ˈɑːnsə/ trả lời
? sit /sɪt/ ngồi
? stand /stænd/ đứng
? throw /θrəʊ/ ném đi
? catch /kæʧ/ bắt lại
? teach /tiːʧ/ dạy
? learn /lɜːn/ học
? fall /fɔːl/ rơi xuống
? rise /raɪz/ lên cao
? go /gəʊ/ đi
? stop /stɒp/ dừng lại
? sleep /sliːp/ ngủ
? wake up /weɪk ʌp/ thức dậy
? live /lɪv/ sống
? die /daɪ/ chết
? push /pʊʃ/ đẩy
? pull /pʊl/ kéo
? cool /kuːl/ làm mát
? heat /hiːt/ làm nóng lên
? pass /pɑːs/ đỗ
? fail /feɪl/ trượt
? smile /smaɪl/ mỉm cười
? frown /fraʊn/ nhăn nhó
? strengthen /ˈstrɛŋθən/ làm cho mạnh hơn
? weaken /ˈwiːkən/ làm cho yếu đi
? speed up /spiːd ʌp/ tăng tốc
? slow down /sləʊ daʊn/ giảm tốc
? arrive /əˈraɪv/ đến
? leave /liːv/ rời đi
? spend /spɛnd/ chi tiêu
? save /seɪv/ tiết kiệm
? close /kləʊs/ đóng
? open /ˈəʊpən/ mở
? grow /grəʊ/ phát triển
? shrink /ʃrɪŋk/ thu nhỏ lại

  Thông tin chi tiết
Tên file:
70 CẶP ĐỘNG TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG ANH
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
16/11/2019 08:11
Cập nhật:
16/11/2019 08:11
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
262
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây